Реализирани проекти

Вижте всички отворени процедури

Тук ще намерите необходимите документи за кандидатстване по отворените в момента мерки.Запознайте се с добрите практики от програмен период 2004-2009

Стойността на реализираните проекти за изминалия програмен период е 41,5 милиона евро, а бенефициенти по тях са 21 институции, 24 общини, 15 НПО и 4 компании.