Затворени процедури

Малката Грантова Схема “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”

Повече

Фонд за двустранни взаимоотношения

Повече

Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността”

Повече

Мярка 2 „Документиране на културната история”

Повече

Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”

Повече