Актуално

Актуализирани Системи за управление и контрол по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ от 13.04 2017 г.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА ПРОГРАМА БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА ПРОГРАМА БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“