Затворени процедури

Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”

Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“ е насочена към реализирането на проектни идеи за обновяване и реставриране на сгради с културна стойност и обществена значимост, ревитализиране на изложбени пространства/платформи, дейности за предпазване на пространства от културното наследство и развитие на музеи на открито с оглед съхраняване на културното наследство за бъдещите поколения и принос към Културното многообразие.

Покана за кандидатстване

Покана за кандидатстване на английски език

Насоки за кандидатстване

Насоки за кандидатстване на английски език

Формуляр за кандидатстване

Документи за кандидатстване (application package1)

Документи за информация (documents for information1)