Реализирани проекти

12, 2017

Мярка 2 „Документиране на културната история”


Категория: zatvoreni-proceduri
Публикувано от: admin

Мярка 2 „Документиране на културната история“ е насочена към реализирането на проектни идеи за конвертиране на обекти с културна стойност в дигитален формат за първи път, създаване на дигитални центрове за културното наследство в културни институти или университети с оглед съхраняване на културното наследство за бъдещите поколение и принос към културното многообразие.

Покана за кандидатстване

Покана за кандидатстване на английски език

Насоки за кандидатстване

Насоки за кандидатстване на английски език

Формуляр за кандидатстване

Документи за кандидатстване (application package1)

Документи за информация (documents for information1)