Затворени процедури

Фонд за двустранни взаимоотношения

Фонд за двустранни взаимоотношения цели развитие и укрепване на отношенията между партньори в сферата на културата от страна на България и от държавите-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), разработване на съвместни проекти, развитие и обмен на знания, добри практики и укрепване на мрежите и съвместна работа в областите на културното наследство и съвременните изкуства.

Покана за кандидатстване

Покана за кандидатстване на английски език

Насоки за кандидатстване

Насоки за кандидатстване на английски език

Формуляр за кандидатстване

Документи за информация (documents for information1)