Затворени процедури

Малката Грантова Схема “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”

Малката Грантова Схема “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” е разработена за да подпомогне реализирането на проектни идеи за представянето на съвременно изкуство и култура и тяхното многообразие. Схемата цели да допринесе за презентиране на съвременно изкуство пред обществеността, събития и продукции на съвременно изкуство - филми, театър, музика, литература, визуални, арт проекти и дейности, културното многообразие, включително и културните особености на малцинствени групи.

Покана за кандидатстване

Покана за кандидатстване на английски език

Насоки за кандидатстване

Насоки за кандидатстване на английски език

Формуляр за кандидатстване

Бюджет

Документи за кандидатстване (application package1)

Документи за информация (documents for information1)