Актуално

СРЕЩА НА ПРОГРАМНИЯ ОПЕРАТОР С БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ПРОГРАМА БГ08 „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА"

На 11.11.2016 г. от 10.00 ч. в зала „Сердика" на Хотел „Централ" - гр. София ще се състои среща на Програмния оператор с бенефициентите по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства". 

Програмата е съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.) и включва мерки, касаещи приоритетни дейности в областта на консервацията и опазването на културното наследство и насърчаването на многообразието в изкуството и културата.

Очаква се да присъстват Ръководителят на Програмния оператор и заместник-министър на културата Боил Банов, представители на Програмния оператор, дирекция „Европейски програми и проекти" и бенефициентите по четирите мерки на програмата: Мярка 1: „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство", Мярка 2: „Документиране на културната история", Мярка 3: „Достъпност на културното наследство за обществеността" и Малка грантова схема: „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура".

На срещата ще бъде отразен напредъкът при изпълнение на проектите по четирите мерки на Програма БГ08.