Актуално

Информационна среща на Програмния оператор с бенефициентите по Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства"

На 11.11.2016 г. гр. София се състоя среща на Програмния оператор с бенефициентите по Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства". Програмата е финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014). Програмен оператор е Министерство на културата.

 

Присъстваха представители на Програмния оператор, Национално координационно звено, Росица Апостолова - директор на дирекция "Европейски програми и проекти" с целия екип и бенефициентите по четирите мерки на програмата: Мярка 1: "Реставрация, обновяване и опазване на културното наследство", Мярка 2: "Документиране на културната история", Мярка 3: "Достъпност на културното наследство за обществеността" и Малка грантова схема: "Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура".

На срещата беше отразен напредъкът при изпълнение на проектите по четирите мерки на Програма БГ08, като бяха обсъдени и актуални въпроси, свързани с тяхното изпълнение.